เพชรเกษม81

โครงการหรรษาทาวน์

"บ้านที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ"
เราใช้อิฐมอญ ในการสร้างบ้านเพื่อความแข็งแรงทั้งโครงการ. แข็งแรง ทนไฟ บ้านคงทน "มั่นใจความแข็งแรง มั่นใจคุณภาพ มั่นใจหรรษาทาวน์"
SOLD OUT

 

 

104
11
113
203
22
26
34
38
44
56
74
90

ภาพโครงการ